Huge Black Friday Autodesk Flash Promo! 30% off for the purchase of new AutoCAD, AutoCAD LT and Revit LT Suite license. Be fast, the offer last only until 27.11.2018. Contact us through email or phone.  

 

Spoločnosť boneheadz, a.s. bude od 07/2017 do 06/2018 realizovať projekt s názvom Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

 

Cieľom projektu je zlepšenie konkurencieschopnosti boneheadz, a.s. prostredníctvom dosiahnutia významnej inovácie produktu. Tento cieľ bude dosiahnutý obstaraním inovatívnej technológie zálohovania a ochrany dát, ktorá bude umiestnená v novej prevádzkarni spoločnosti v Žiline. Projekt bude realizovaný s cieľom zníženia technologickej medzery SR, pretože predmetom projektu je získanie modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá sa na Slovensku v súčasnosti nenachádza. Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery krajiny v jednej z oblastí hospodárskej špecializácie (Informačné a komunikačné produkty a služby) a v jednej z perspektívnych oblastí špecializácie (Automatizácia, robotika a digitálne technológie), pričom práve „nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát“ sú prvou z rozvojových tendencií v perspektívnych oblastiach špecializácie definovaných v rámci RIS3 SK. Vďaka realizácii projektu bude spoločnosť boneheadz, a.s. efektívne poskytovať vysoko kvalitnú inovatívnu službu, zlepší sa jej finančná situácia a postavenie na trhu.

 

Operačný program výskum a inovácie

 

Partnerská dohoda Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

Zmluva na dodanie zariadenia

 

 

 

 

Spoločnosť boneheadz, a.s. úspešne ukončila realizáciu projektu s názvom Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s. Cieľom projektu bolo zlepšenie konkurencieschopnosti boneheadz, a.s. prostredníctvom dosiahnutia významnej inovácie produktu. Tento cieľ bol dosiahnutý obstaraním inovatívnej technológie zálohovania a ochrany dát, ktorá bola umiestnená v novej prevádzkarni spoločnosti v Žiline. Projekt bol realizovaný s cieľom zníženia technologickej medzery SR, pretože predmetom projektu bolo získanie modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá sa na Slovensku nenachádzala. Realizácia projektu prispieva k zníženiu technologickej medzery krajiny v jednej z oblastí hospodárskej špecializácie (Informačné a komunikačné produkty a služby) a v jednej z perspektívnych oblastí špecializácie (Automatizácia, robotika a digitálne technológie), pričom práve „nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát“ sú prvou z rozvojových tendencií v perspektívnych oblastiach špecializácie definovaných v rámci RIS3 SK. Vďaka realizácii projektu začala spoločnosť boneheadz, a.s. efektívne poskytovať vysoko kvalitnú inovatívnu službu.

Výška poskytnutého NFP: 187 330,00 EUR

Operačný program výskum a inovácie

Partnerská dohoda | Úrad vlády Slovenskej republiky 


Súťažné podklady.pdf

Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf

Príiloha č.5_JED.pdf

Zmluva na dodanie zariadenia.pdf

 

Purchase CORTEX 3.1 ENTERPRISE and receive add-ons for FREE!